Våren 2023 togs ett beslut i föreningen om att bygga en träsnipa. Detta då det saknades en sådan i hamnen och även för att lyfta den speciella klinktekniken som nu blivit ett av Unescos immateriella kulturarv. Borstahusens fiskeläge hänger ju tätt samman med denna typ av fiskebåt. Utan båt inget fiskeläge! Dessutom har det över tid funnits tre båtvarv i Borstahusen där det byggts både snipor, kvassar och senare även lustbåtar.

Här följer ett antal, ännu så länge, osorterade bilder från den första brädan och fram till en bild från maj månad 2024. Välkommen att följa oss här och på Instagram: borstahusensmuseum