Välkommen till Borstahusens Museum som är inrymt i det gamla Pumphuset nere i Borstahusens hamn.

Under detta år,2024, bygger vi en 18 fots träsnipa med segel för att synliggöra fisketraditionen och den omfattande båtbyggarverksamheten i Borstahusen genom åren. Borstahussnipan planeras att ligga vid kaj väl synlig samt ges möjlighet att låna!

Styrelsen bemannar Museet under lördagar mellan kl. 12.30 – 15.30.

VÄLKOMNA!

Kontakta oss gärna via mejl vid önskemål om att få en visning, göra inköp eller om du har en fråga rörande vår verksamhet.

eller

via telefon, ordförande Inger Torebo 0703 725944

Om huset

Pumphuset är ett exempel på den nyrenässansarkitektur med tegeldekor som var vanlig på både industribyggnader och bostäder vid sekelskiftet. Byggnaden uppfördes år 1900 av Skånska Sockerfabriks Aktiebolaget efter ritningar av arkitekt H. Sjöström från Lund. Till byggnaden uppfördes även en ångskorsten, benämnd Boman efter dess konstruktör.

Ursprungligen har Pumphuset fått sitt namn på grund av den inhyste en motordriven pump som pumpade havsvatten till sockerbruket för att man skulle kunna tvätta av sockerbetorna som förädlades vid Säbyholms sockerbruk 1883-1962.

Pumphusets betydelse minskade efter det att sockerbruket lades ner i början på 1960-talet och när förfallet av byggnaden började bli uppenbar beslutade invånarna i Borstahusen sig för att rusta upp det. Inte minst det fantastiska läget vid Öresunds strand gjorde att det fanns skäl att bevara och använda byggnaden. Valet föll då på att skapa ett kulturhus som har något för alla – för både gammal och ung, bad- och campinggäster, långväga turister och för de boende i Borstahusen och Landskrona.

Ombyggnaden av Pumphuset har möjliggjorts genom ett arbetsmarknadsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden där arbetslösa invandrare givits möjlighet att få sina yrkeskunskaper validerade och testade inför anställningar på svenska arbetsmarknaden.

Arkitektur

Pumphusets nybyggnad är ritad av Per Docksson och är tänkt att den ska smälta in i landskapets topografi och har tagit form från konturen av Ven.

Arkitekturen utmärker sig och markerar en brytning till det gamla Pumphusets arkitektur. Den långa, smala byggnaden bildar också gräns mellan hamnplanen och badplatsen. Fasaderna är klädda med cementskivor och glasade ytor med detaljer i rå aluminium – material som ändrar sig med tiden efter väder och vind. Det sistnämnda finns det ju gott om i Borstahusen.

Inomhus skapas ett öppet rum gemensamt för museum, konsthall och restaurang. Här finns få räta vinklar vilket bildar spänning mot glasade öppningar från golv till tak som släpper in ljuset från Öresund. Väggarna är klädda med vit råspont med accenter i färgerna svart, rött och grönt – likt sjöfartens farleder.

Att skapa ett kulturhus i Borstahusen har styrts av tanken att verka för att alla ska få möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande. Att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället samt att bevara och bruka kulturarvet.

Tack till alla sponsorer – utan Er hade Pumphuset inte varit möjligt.